Tämä kysely on anonyymi ja vastauksia ei voi yhdistää tiettyyn henkilöön. Urhes liikuntasuunnittelu Oy käsittelee kyselyn aineistoa luottamuksellisesti ja mitään osia vastauksista ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman kyselyyn vastaajan nimenomaista lupaa. Kyselystä saatuja vastauksia voidaan kuitenkin hyödyntää akateemisessa tutkimuksessa (suomalaiset korkeakoulut) ilman erillistä ilmoitusta.

Yhteydenottoa varten mahdollisesti antamasi yhteystiedot säilytetään erillään kyselyn vastauksista. Antamiasi henkilötietoja ei ole mahdollista yhdistää yksittäisiin vastauksiin. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Kyselyyn vastaaminen on aina mahdollista ilman henkilötietojen ilmoittamista.

Alaikäisellä tulee olla huoltajan suostumus kyselyyn vastaamiseen, mahdollisten henkilötietojen ilmoittamiseen sekä mahdolliseen arvontaan osallistumiseen.