Urhes liikuntasuunnittelu Oy_4.jpg
62HOK-compressor.jpg
student-849820_1920-compressor.jpg
Urhes liikuntasuunnittelu Oy_4.jpg

Työhyvinvointikyselyt


Alkutahdit kestävään ja vaikuttavaan työhyvinvointiin.

SCROLL DOWN

Työhyvinvointikyselyt


Alkutahdit kestävään ja vaikuttavaan työhyvinvointiin.

Kartoitamme vaikuttavimmat keinot työyhteisösi hyvinvoinnin lisäämiseksi.


Tiedät varmasti työilmapiirin ja työntekijöiden riittävän fyysisen aktiivisuuden hyödyt työhyvinvoinnille. Toteuttaako organisaatiosi työyhteisöjohtamista tai liikuntaetuja vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti? Me selvitämme tämän ja annamme ehdotukset entistä parempien etujen luomiseksi niin työnantajan kuin työntekijöidenkin kannalta.  


MILLAISTA TIETOA TARJOAMME

 • Voimaannuttaviksi koetut tekijät

 • Työskentelymotivaation muutokset

 • Koettu osallisuus organisaatiossa

 

 • Työntekijöiden terveydentila ja työkyky

 • Liikunta-aktiivisuus ja istumisen määrä

 • Liikuntaetujen käyttöaktiivisuus

 •  Tyytyväisyys liikuntaetuihin

 •  Kehitysehdotukset

 •  Vaikuttavuuden seuraaminen

62HOK-compressor.jpg

Tutustu esimerkkikyselyihin


Tutustu esimerkkikyselyihin


TYÖHYVINVOINTIKYSELY

Työhyvinvointikyselyllä selvitetään työntekijöiden viihtyvyyttä ja motivaatiota organisaatiossa. Mitkä asiat työyhteisessä koetaan voimaannuttavina ja missä on kehitettävää. Kysely antaa tietoa myös mahdollisten muutosten vaikutuksesta työhyvinvointiin.

TYÖYHTEISÖLIIKUNTAKYSELY

Työyhteisöliikuntakysely on kattava selvitys työntekijöiden fyysisestä aktiivisuudesta työ- ja vapaa-ajalla. Tietoa saadaan myös työssä jaksamisesta, tyytyväisyydestä nykyisiin liikuntaetuihin ja kehitysehdotuksista fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi.


Mitä tämä maksaa?

2 500 euroa + alv 24%

Mitä hintaan sisältyy?

 • Kyselyn räätälöinti organisaation tarpeisiin
 • Kyselyn toteuttaminen
 • Tulosten analysointi
 • Toimenpide-ehdotukset
 • Kirjallinen raportointi
 • Mahdollisuus toimenpiteiden vaikuttavuuden seurantaan

student-849820_1920-compressor.jpg

Mikä on palvelun lisäarvo organisaatiollesi?


Mikä on palvelun lisäarvo organisaatiollesi?


Johtamisen kehittämistä tutkitun tiedon pohjalta

Henkilöstäjohtamisen kehittämisessä ei kannata jättäytyä arvailujen tai luulojen varaan. Se voi tulla kalliiksi. Luotettavan tiedon varassa saavutat tuloksia varmemmin.

Ei vaivaa tiedonhankinnasta tai toimenpide-ehdotuksista

Organisaatiosi saa valmiin kyselyn, tilastollisen analyysin ja konkreettiset toimenpide-ehdotukset.
Tämän jälkeen pääsette heti hyödyntämään uutta tietoa päätöksenteossa ja kehittämisessä.

 

Kustannustehokkaammat liikuntaedut

Liikuntaedut työntekijöille eivät ole itseisarvo tai itsestäänselvyys. Eduilla tavoitellaan hyötyä, joka kannattaa ulosmitata mahdollisimman tehokkaasti.

Tietoa vaikuttavuudesta

Liikuntaetujen vaikutus työntekijöiden hyvinvointiin on perustietoa kestävien ratkaisujen luomisessa.
Kahden vuoden välein tehtävät arvioinnit pitävät liikuntaedut kehityksessä mukana.