Viewing entries tagged
Maskuliinisuus

Miesten valloittamat urheilun johtopaikat

Comment

Miesten valloittamat urheilun johtopaikat

Suomessa on vuosien, voisiko jo sanoa vuosikymmenien ajan, kampanjoitu naisten mahdollisuuksien parantamiseksi korkeisiin johtotehtäviin.

Lasikatto ei ole kuitenkaan vielä murentunut, mikäli on uskominen Opetus- ja kulttuuriministeriön tasa-arvoselvitystä vuodelta 2011 ja Helsingin Sanomien artikkeleita liikunnan verkostoista sekä palkkauksesta. Näiden perusteella naisten sijoittuminen liikunta-alan johtavassa asemassa oleviin tehtäviin on sitä vähäisempää mitä korkeammasta tehtävästä on kyse. Tasa-arvo on edistynyt, mutta ei vielä riittävästi. 

Lue lisää⤵

Comment

Sukupuoliroolit vaikuttavat koululiikunnassa

Comment

Sukupuoliroolit vaikuttavat koululiikunnassa

Koulussa tapahtuvalla liikunnalla on merkitystä poikien käsityksiin maskuliinisuudesta ja siihen, miten he liikuntaan ylipäätänsä suhtautuvat. Tavallisestihan juuri poikien kuvitellaan olevan kiinnostuneita koululiikunnasta ja tämä oletus voi jo itsessään suunnata oppilaiden kiinnostusta. 

Sukupuoliroolit opitaan tiedostamatta pitkän ajan kuluessa ja oppimisympäristöinä ovat kaikki arkipäiväiset tilanteet. Keho on kiinteästi mukana maskuliinisuuden merkityksissä ja tämän vuoksi liikunnalla on erityinen asema poikien maskuliinisuuden kehittymisessä. 

Lue lisää⤵

Comment

Miten miehinen lajikulttuuri kehittyy ja säilyy?

Comment

Miten miehinen lajikulttuuri kehittyy ja säilyy?

Joukkueurheilulajien piirissä on tehty tutkimuksia maskuliinisuuden ilmenemisestä pelaajilla ja yksilölajien kohdalla lajikulttuurin maskuliinisuuden vaikutuksesta lajin harrastajiin. Tyypillisiä maskuliinisia piirteitä lajikulttuureissa ovat fyysisyys ja aggressiivisuus.

Pelaajat ja harrastajat saattavat hankkia itselleen arvostusta aggressiivisella käyttäytymisellä tai riskinotolla. Esimerkiksi afroamerikkalaisessa katukoripallon alakulttuureissa hyvä pelaajaa voi saada arvostetun aseman yhteisössään soveltamalla hegemonisen maskuliinisuuden vaatimuksia.

Lue lisää⤵

Comment

Media korostaa urheilun maskuliinisia piirteitä

Comment

Media korostaa urheilun maskuliinisia piirteitä

Urheilumedia vaikuttaisi korostavan lajien maskuliinisia merkityksiä ja sillä on osoitettu olevan vaikutusta siihen, mitkä lajit koetaan maskuliinisiksi ja mitkä feminiinisiksi.

Mikäli lajin julkisuuskuva perustuu miesurheilijoihin, laji myös mielletään maskuliiniseksi. Sama pätee myös toisin päin feminiinisiksi koetuissa lajeissa. (Hardin & Greer 2009.) Urheilumedialla on suuri vaikutus maskuliinisuuden liittämisessä urheiluun ja julkisuudessa tavallisia maskuliinisia merkityksiä ovat aggressiivisuus, sotaisuus ja tunteettomuus.

Lue lisää⤵

 

Comment

Maskuliininen urheilu

Comment

Maskuliininen urheilu

Viime päivinä mediassa on keskusteltu urheilumedian vääristyneestä tavasta esittää urheilua ja urheilijoita. Keskustelu lähti liikkeelle Valon tekemästä "Reilu Peli -kyselystä", joka levisi poikkeuksellisen laajasti valtakunnan mediassa ja somessa. 

Liikuntaihmisten itsekritiikin polttoaineeksi ja alasta riippumatta kaikkien feministien (miksi ei sovinistienkin) iltalukemiseksi kirjoitan neljänä seuraavana päivänä postaukset urheilukulttuurin maskuliinisuudesta viimeaikaisten tutkimusten valossa.  

  1. Maskuliinisuus ja media
  2. Maskuliinisuus lajikulttuureissa
  3. Maskuliinisuus koululiikunnassa
  4. Maskuliinisuus urheilun hallinnossa

Lue lisää⤵

Comment