Viewing entries tagged
Kunnalliset liikuntapalvelut

Liikunnan lautakuntakyselyn 2019 tulokset

Comment

Liikunnan lautakuntakyselyn 2019 tulokset

Kunnat ovat suomalaiselle liikuntakulttuurille merkityksellisin julkinen toimija ensinäkin suuren rahoitusosuutensa (noin 700 milj. euroa vuodessa) mutta myös kansalaisia ja yhdistyksiä lähimpänä olevan julkisen päätösvallan vuoksi.

Urheksessa päätimme selvittää lyhyellä kyselyllä kuntien liikuntaa käsittelevien lautakuntien puheenjohtajien näkemyksiä liikunnan resurssien kehityksestä ja päätöksenteon edellytyksistä. Tulosten avulla saadaan kuva siitä, miten esimerkiksi liikunnan resurssoinnin arvioidaan kehittyvän lähivuosina tai miten liikuntaan liittyviä asioita valmistellaan kunnissa. 

Comment

Kuntien tahtotila määrittää vahvasti liikunta- ja urheilumahdollisuuksia

Comment

Kuntien tahtotila määrittää vahvasti liikunta- ja urheilumahdollisuuksia

Kuntien mahdollisuudet tarjota liikuntapalveluita ovat sidoksissa paikalliseen tahtotilaan eli siihen, nähdäänkö liikuntapalvelut resurssoinnin arvoisiksi ja missä määrin. Tämän tahtotilan riittävyys riippuu taas kunnan taloudellisesta tilanteesta, sillä hyvinä aikoina rahaa on jaettavissa enemmän vaikka tahtotila liikunnan tukemiseen olisikin kunnassa heikompi.

Taloudellisten taantumien aikana kunnallisten palveluiden arvojärjestys tulee selvimmin esille ja Suomessa ajanjakso 1980-luvulta 2010-luvulle on mielenkiintoinen tämän ilmiön tarkasteluun. Tälle ajanjaksolle nimittäin sijoittuvat Suomen historian voimakkain taloudellinen kasvu sekä kaksi lamaa 90-luvun alussa ja 2010-luvun vaihteessa.

Comment

Julkishallinnon motiivit liikunnassa ja urheilussa

Comment

Julkishallinnon motiivit liikunnassa ja urheilussa

Julkishallinto on merkittävä tekijä liikunnalle ja urheilulle ensinäkin olosuhteiden luojana sekä tärkeänä rahoittajana. Kunnat käyttävät vuosittain noin 700 miljoonaa euroa liikuntapalveluiden järjestämiseen, ja valtio rahoittaa suoraan liikunta- ja urheilutoimijoita noin 150 miljoonalla eurolla vuosittain – lukuisat liikuntajärjestöt toimivat puhtaasti valtion rahoituksen turvin.

Jo pelkästään ilmeisen resurssiohjauksen todennäköisyyden vuoksi liikunta-alan toimijoiden on syytä olla tietoisia julkishallinnon motiiveista rahoittaa heidän toimintaansa, sillä kuten vanha sanonta sanoo: “kenen leipää syöt, sen lauluja laulat”.

Comment

Keskisuuren kunnan haasteet liikuntapalveluiden järjestämisessä.

Comment

Keskisuuren kunnan haasteet liikuntapalveluiden järjestämisessä.

Polarisoituminen, ikääntyminen ja kuntatalous.

Suurimmat haasteet keskisuurissa ja suurissa kunnissa liittyvät liikuntatottumusten polarisoitumiseen, väestön ikääntymiseen ja yleisen kuntatalouden heikkenemiseen. Muita mahdollisesti eteen tulevia haasteita ovat seurakulttuurin muutos, ilmastonmuutos ja kaupungistumisen vaikutukset fyysisen aktiivisuuden vähenemiseen.

Lue lisää⤵

Comment