Tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 14§
Laatimispäivä  2.1.2017

Lataa rekisteriseloste PDF-tiedostona

 

Tutkimusrekisterinpitäjä

Urhes liikuntasuunnittelu Oy
y-tunnus: 2702090-9
Tietäjäntie 4, 02130 Espoo
+358 50 492 4143 | info@urhes.fi

Tutkimuksen vastuullinen johtaja

Suunnittelija Anton Ahonen, Urhes liikuntasuunnittelu Oy

Tutkimuksen suorittajat

Anton Ahonen, Urhes liikuntasuunnittelu Oy
Anni Polari, Urhes liikuntasuunnittelu Oy

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Anton Ahonen
Tietäjäntie 4, 02130 Espoo
+358 50 492 4143 | ahonen@urhes.fi

Tutkimusrekisteri

Kouvolan liikuntakyselyrekisteri
Kertatutkimus 4.1.2017-31.12.2017

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja (nimi ja postiosoite) käytetään kyselylomakkeiden postittamiseen
selvitykseen ositetulla otannalla valituille henkilöille.

Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot (sukupuoli, ikä ja sosiodemografiset tiedot)
Postinumeroalue
Pituus ja paino
Liikunnan harrastamista vaikeuttavat vammat ja sairaudet
Liikuntakäyttäytyminen
Työmatkakäyttäytyminen
Liikunta rajoittavat henkilökohtaiset ja ulkoiset tekijät

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Väestörekisterikeskus: Väestötietojärjestelmä

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia. Poikkeustapauksissa rekisterin tietoja voidaan luovuttaa ilman tunnistetietoja tutkimuskäyttöön suomalaisille korkeakouluille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot ovat salassapidettäviä

Manuaalinen aineisto: paperiset kyselylomakkeet säilytetään jatkuvasti lukitussa tilassa, jonka kulkuoikeudet ovat rajatut. Manuaalinen aineisto hävitetään välittömästi, kun sen tietosisältö on siirretty sähköiseen muotoon.

ATK:lla käsiteltävät tiedot vaativat käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tietojen käsittely rekisteröityy. 

Tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa. 

Tutkimusaineiston arkistointi

Tutkimusrekisteri arkistoidaan ilman tunnistetietoja Urhes liikuntasuunnittelu Oy:n sähköiseen tietokantaan EU:n alueella.