Tutustuthan näihin muutaman kohtaan ennen kyselyyn vastaamista. Vieritä vain sivua alapäin. Kiitos!

Ei kiitos, menen suoraan kyselyyn

Liikunnan lautakuntakysely on Urheksen yhteiskuntavastuullista selvitystoimintaa, jota teemme säännöllisesti suomalaisesta liikuntakulttuurista lisätäksemme kansallista tilannetietoa. Raportoimme kyselyn tulokset kaikkien saataville verkkosivuillamme ja some-kanavissamme huhtikuussa.


MITÄ LIIKUNTALAKI MERKITSEE KUNNALLESI?

Liikuntalaki on puitelaki, joka ei tarkasti määrittele kunnan velvoitteita. Liikunnan aseman kunnallisena peruspalveluna halutaan kuitenkin vahvistuvan ja sen vuoksi on hyvä tutustua keskeisimpiin kunnan tehtäviin.  

 

 

 

LIIKUNNASTA PERUSPALVELU.

Valtioneuvoston ja parinkin ministeriön julkilausumissa todetaan liikunnan olevan asukkaan perusoikeus, jolle pitää rakentaa vahvat perusteet kuntakohtaisiin strategioihin.

 

 

 

 

KOLME TÄRKEINTÄ POINTTIA. MUISTA AINAKIN NÄMÄ.

Kunnan tulee luoda edellytyksiä asukkaiden liikunnalle ainakin seuraavilla tavoilla:

1) järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen;

2) tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta; sekä

3) rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

 

 

 

VELVOITE SEURATA LIIKUNTAKÄYTTÄYTYMISTÄ.

Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on seurattava väestöryhmien hyvinvointia sekä toimenpiteiden vaikuttavuutta ja raportoitava niistä kattavasti kerran valtuustokaudessa. 

Liikuntalaissa tällä tarkoitetaan asukkaiden liikuntakäyttäytymisen seuraamista.

 

 

HUOLEHDI ASUKKAIDEN OSALLISUUDESTA.

Kuntalain 22§:n mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.

Kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa keskeisissä päätöksissä.

 

 

HARKINTAVALTA JA VASTUU PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ.

Kunnalla on oikeus päättää, miten liikuntapalvelut järjestetään. Kannattaa kuitenkin huolehtia, että virkamiehillä ja luottamushenkilöillä on saatavilla riittävä tieto päätöksenteon perustaksi.

 

 

 

SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS ON KUOPATTU, MUTTA SILLÄ SAATTAA OLLA VIELÄ OMAT VAIKUTUKSENSA LIIKUNTAPALVELUIHIN.

Olet varmasti huomannut, että kunnallasi on hyvin vapaat kädet päättää liikuntapalveluiden laadusta ja toteuttamistavasta - nyt ja myös 2020-luvulla. Tämän vuoksi ei kannata tyytyä keskinkertaisuuteen, vaan huippu-suoritukseen!

Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä oli tarkoitus ottaa käyttöön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät kriteerit, jotka vaikuttaisivat kunnan saamaan valtionosuuteen.

 

 

 

Käynnistä lautakuntakysely tästä!