Varmistetaan otannan onnistuminen ja tulosten luotettavuus

Tiedonhankinnan epävarmuustekijöitä voidaan vähentää huomattavasti laadukkaalla otannalla, joka edustaa kattavasti kunnan asukkaita. Urheksen Laatuotanta voidaan valita otantamenetelmäksi kaikissa kuntapalveluissa, kun halutaan tehdä kaikki mahdollinen edustavan otoksen ja yleistettävien johtopäätösten saavuttamiseksi. 

Urheksen Laatuotannassa sovelletaan ositettua otantaa, jossa viiden kriteerin perusteella valitaan 1 000 asukkaan otos. Ositetussa otannassa eri väestöryhmät ja asuinalueet ovat edustettuina otoksessa samassa suhteessa kuin todellisuudessa. Tällä tavalla luodaan mahdollisimman hyvät lähtökohdat laadukkaan aineiston keräämiseksi. 

Tiedonhankinta toteutetaan postikyselynä ja asukkaat voivat vastata joko paparisella kyselylomakkeella tai sähköisesti esimerkiksi yläpuhelimellaan. Kunta voi myös kerätä erillisen aineiston kaikille asukkaille avoimena verkkokyselynä heti ositetun otanan toteuttamisen jälkeen ilman lisäkustannuksia. 

Ositettu otanta kerätään Väestörekisterikeskuksen tiedoista. 

Ositetun otannan kriteerit:

  • Ikä (18-80 -vuotta)
  • Sukupuoli
  • Sosioekonominen asema
  • Asuinpaikka
  • Tulotaso
 


Mitä tämä maksaa?

11 500 € + alv 24%

Mitä palveluun sisältyy?

Postikysely 1 000 hengen otannalla
Ositetun otannan toteuttaminen
Kyselyn suunnittelu ja paino
Kyselyiden postitus ja "karhukirjeet"
Kyselylomakkeiden käsittely

◦  Mahdollisuus vastata myös verkossa
◦  Mobiiliresponsiivinen verkkokysely
◦  Verkkokyselyn jakaminen "julkisena"
◦  Tulosten analysointi
◦  Tulosten kirjallinen raportointi