Urhes liikuntasuunnittelu Oy_7.jpg
pexels-photo-7954.jpg
running-1215115-compressor.jpg
Konejataulukko.jpg
Urhes liikuntasuunnittelu Oy_7.jpg

Haluatko viedä kuntasi liikunnan uudelle tasolle?


Toteutamme tiedonhankinnan puolestasi

SCROLL DOWN

Haluatko viedä kuntasi liikunnan uudelle tasolle?


Toteutamme tiedonhankinnan puolestasi

Tuotamme tietoa kuntasi liikuntakulttuurista, jotta voit itse keskittyä tiedolla johtamiseen.

Lähtökohtana on kunnan liikuntaolosuhteiden ja liikuntakulttuurin kokonaisvaltainen kehittäminen. Mahdollistamme kattavan kuvan liikuntakulttuurista ja niistä keinoista, joilla tehokkaimmin lisätään asukkaiden fyysistä aktiivisuutta ja hyvinvointia.

 

1. TIETOPALVELU


Kertaluontoinen tiedonhankinta tiedolla johtamisen tarpeisiin

Tietopalvelu tarjoaa väestöryhmittäistä tietoa asukkaiden fyysisestä aktiivisuudesta ja tyytyväisyydestä liikuntapalveluihin sekä tietoa seurojen toimintaedellytyksistä.

2. SEURANTAPALVELU


Jatkuvaa tiedonhankintaa nykytilasta ja liikuntakulttuurin muutoksista.

Seurantapalvelu on kokonaisratkaisu, joka takaa jatkuvasti ajantasaisen tiedon ja säännölliset arviot toimenpiteiden vaikutuksista.


3. KEHITYSPALVELU


Analyyttinen tiedonhankinta kunnan liikuntakulttuurista kehitys- ja strategiatyön tueksi.

Projektissa luodaan kokonaiskuva paikallisesta liikuntakulttuurista ja annetaan toimenpide-ehdotukset liikuntapalveluiden kehittämiseen.

KUNTAPALVELUITA KÄYTTÄNEET


Kouvola
Pieksämäki
Vihti
Tammela
Tuusniemi
Toholampi
Taivassalo
Myrskylä
Loppi
Evijärvi
Hausjärvi
Pornainen
Kaustinen
Simo
pexels-photo-7954.jpg

Tietopalvelu


Tietopalvelu


Kertaluonteinen tiedonhankinta ja tilannepäivitys kunnan liikuntakulttuurista

Tietopalvelu vastaa liikuntatoimen akuuttiin tiedonhankinnan tarpeeseen ja sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi osana laajempaa liikuntapalveluiden kehittämistä tai laajan hyvinvointikertomuksen laadintaa.

Palvelun tiedonhankinta perustuu eri väestöryhmille ja yhdistyksille suunnattuihin kyselyihin, joiden avulla muodostetaan kuva asukkaiden liikuntaedellytyksistä ja seurojen toimintaedellytyksistä. Tietopalvelulla saadaan kattava tieto esimerkiksi asukkaiden fyysisestä aktiivisuudesta sekä tyytyväisyydestä ja odotuksista liikuntapalveluilta.

 

Mitä tämä maksaa?

Pienet kunnat 5 000 €
Keskisuuret kunnat 7 500 €
Suuret kunnat alk. 10 000 €

(Hinnat alv. 0%)

Mitä palveluun sisältyy?

◦ Varhaisikäisten liikuntakysely
◦ Koululaiskyselyt
◦ Täysi-ikäisten liikuntakysely
◦ Liikuntaseurakysely

◦  Mobiiliresponsiiviset kyselytyökalut
◦  Kyselyiden räätälöinti
◦  Kyselyiden toteuttaminen
◦  Tulosten analysointi ja raportointi

running-1215115-compressor.jpg

Seurantapalvelu


Seurantapalvelu


Ratkaise liikuntatoimen tiedonhankinta kustannustehokkaasti

Seurantapalvelu tarjoaa katkeamatonta tiedonhankintaa kunnan liikuntakulttuurista. Tiedonhankinta ja raportointi toteutetaan puolestasi, joten aikaa ei kulu kyselyiden rakentamiseen tai tiedon analysointiin. Tiedonhankinta analysoidaan ja raportoidaan valmiiksi hyödynnettäväksi. 

Tiedonhankinnan sykli on neljä vuotta, mutta kunnan ei tarvitse sitoutua pitkiin sopimuksiin. Kunta voi irtisanoa palvelun milloin tahansa.

 


Mitä tämä maksaa?

Pienet ja keskisuuret kunnat 2 500 € vuodessa
Suuret kunnat alk. 5 000 € vuodessa

Palvelu on toistaiseksi voimassaoleva ja kunta voi irtisanoa palvelun milloin tahansa. Hinnat alv. 0%
 

Mitä palveluun sisältyy?

◦  Mobiiliresponsiiviset kyselytyökalut
◦  Kyselyiden räätälöinti kunnan tarpeisiin
◦  Kyselyiden toteuttaminen
◦  Tulosten analysointi
◦  Tulosten kirjallinen raportointi

◦  Muutosten seuranta

KYSELYT KAHDEN VUODEN VÄLEIN

Varhaisikäisten liikuntakysely
Koululaiskyselyt

KYSELYT NELJÄN VUODEN VÄLEIN

Täysi-ikäisten liikuntakysely
Liikuntaseurakysely
Kunnan työhyvinvointikysely

Konejataulukko.jpg

Kehityspalvelu


Kehityspalvelu


Kaikenkattava liikuntatoimen tiedonhankinnan ja kehittämisen projekti

Kehityspalvelu on suunniteltu kaikkein kehityshaluisimmille kunnille, jotka haluavat edistää asukkaiden hyvinvointia analyyttisen ja kattavan tiedonhankinnan varassa sekä seurata toimenpiteiden vaikutuksia ympäristössä myös tulevaisuudessa. 

Kehityspalvelu tarjoaa tiedonhankinnan lisäksi myös ulkopuolisen arvion liikuntapalveluiden kehittämisestä sekä konkreettiset toimenpide-ehdotukset. Tiedonhankinnan ja toimenpide-ehdotusten jälkeen muutoksia liikuntakulttuurissa seurataan seuraavien kahdeksan vuoden ajan.

Palvelu antaa tiedon nykytilanteesta ja ennakoi tulevaa, mutta myös arvioi tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta. 

 Mitä tämä maksaa?

Pienet kunnat 16 000 €
Keskisuuret kunnat 20 000 €
Suuret kunnat alk. 30 000 €

Hinta on mahdollista jakaa kahdelle tilikaudelle. Hinnat alv. 0%.

 

Mitä palveluun sisältyy?

◦  Mobiiliresponsiiviset kyselytyökalut
◦  Tiedonhankinnan räätälöinti
◦  Kyselyiden toteuttaminen
◦  Tulosten analysointi
◦  Tulosten kirjallinen raportointi

◦  Muutosten seuranta
Toimenpide-ehdotukset

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Toimeenpanoselvitys
◦ Väliarviointi
◦ Toimenpiteiden vaikutusarviointi.

TOTEUTETTAVA TIEDONHANKINTA

Varhaisikäisten liikuntakysely
Koululaiskyselyt
Täysi-ikäisten liikuntakysely
Liikuntaseurakysely
Kunnan työhyvinvointikysely
Sidosryhmien haastattelut

VIESTINTÄ

Projektin omat verkkosivut
◦ Asukasseminaarit
◦ Toimenpide-ehdotusten taitto ja paino
◦ Kyselyiden some-markkinointi